Lịch âm năm Quý Mão 2023

Lịch vạn niên năm 2023

Năm Quý Mão (Âm Lịch)

Mèo tượng trưng cho những người ăn nói nhẹ nhàng, nhiều tài năng, nhiều tham vọng và sẽ thành công trên con đường học vấn. Họ rất xung khắc với người tuổi Tý. Người tuổi Mão có tinh thần mềm dẻo, tính kiên nhẫn và biết chờ thời cơ trước khi hành động.

Tags: lịch năm 2023 âm lịch 2023 lịch 2023 lịch nghỉ tết 2023 tết nguyên đán 2023

Ghi chú: Ký hiệu màu đỏ là NGÀY TỐT

LỊCH ÂM THÁNG 1 NĂM 2023

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy Chủ Nhật
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
1
Âm - 10/12
Kỷ Mùi
2
Âm - 11/12
Canh Thân
3
Âm - 12/12
Tân Dậu
4
Âm - 13/12
Nhâm Tuất
5
Âm - 14/12
Quý Hợi
6
Âm - 15/12
Giáp Tý
7
Âm - 16/12
Ất Sửu
8
Âm - 17/12
Bính Dần
9
Âm - 18/12
Đinh Mão
10
Âm - 19/12
Mậu Thìn
11
Âm - 20/12
Kỷ Tỵ
12
Âm - 21/12
Canh Ngọ
13
Âm - 22/12
Tân Mùi
14
Âm - 23/12
Nhâm Thân
15
Âm - 24/12
Quý Dậu
16
Âm - 25/12
Giáp Tuất
17
Âm - 26/12
Ất Hợi
18
Âm - 27/12
Bính Tý
19
Âm - 28/12
Đinh Sửu
20
Âm - 29/12
Mậu Dần
21
Âm - 30/12
Kỷ Mão
22
Âm - 1/1
Canh Thìn
23
Âm - 2/1
Tân Tỵ
24
Âm - 3/1
Nhâm Ngọ
25
Âm - 4/1
Quý Mùi
26
Âm - 5/1
Giáp Thân
27
Âm - 6/1
Ất Dậu
28
Âm - 7/1
Bính Tuất
29
Âm - 8/1
Đinh Hợi
30
Âm - 9/1
Mậu Tý
31
Âm - 10/1
Kỷ Sửu
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Ghi chú: Ký hiệu màu đỏ là NGÀY TỐT

LỊCH ÂM THÁNG 2 NĂM 2023

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy Chủ Nhật
 

 
 

 
1
Âm - 11/1
Canh Dần
2
Âm - 12/1
Tân Mão
3
Âm - 13/1
Nhâm Thìn
4
Âm - 14/1
Quý Tỵ
5
Âm - 15/1
Giáp Ngọ
6
Âm - 16/1
Ất Mùi
7
Âm - 17/1
Bính Thân
8
Âm - 18/1
Đinh Dậu
9
Âm - 19/1
Mậu Tuất
10
Âm - 20/1
Kỷ Hợi
11
Âm - 21/1
Canh Tý
12
Âm - 22/1
Tân Sửu
13
Âm - 23/1
Nhâm Dần
14
Âm - 24/1
Quý Mão
15
Âm - 25/1
Giáp Thìn
16
Âm - 26/1
Ất Tỵ
17
Âm - 27/1
Bính Ngọ
18
Âm - 28/1
Đinh Mùi
19
Âm - 29/1
Mậu Thân
20
Âm - 1/2
Kỷ Dậu
21
Âm - 2/2
Canh Tuất
22
Âm - 3/2
Tân Hợi
23
Âm - 4/2
Nhâm Tý
24
Âm - 5/2
Quý Sửu
25
Âm - 6/2
Giáp Dần
26
Âm - 7/2
Ất Mão
27
Âm - 8/2
Bính Thìn
28
Âm - 9/2
Đinh Tỵ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Ghi chú: Ký hiệu màu đỏ là NGÀY TỐT

LỊCH ÂM THÁNG 3 NĂM 2023

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy Chủ Nhật
 

 
 

 
1
Âm - 10/2
Mậu Ngọ
2
Âm - 11/2
Kỷ Mùi
3
Âm - 12/2
Canh Thân
4
Âm - 13/2
Tân Dậu
5
Âm - 14/2
Nhâm Tuất
6
Âm - 15/2
Quý Hợi
7
Âm - 16/2
Giáp Tý
8
Âm - 17/2
Ất Sửu
9
Âm - 18/2
Bính Dần
10
Âm - 19/2
Đinh Mão
11
Âm - 20/2
Mậu Thìn
12
Âm - 21/2
Kỷ Tỵ
13
Âm - 22/2
Canh Ngọ
14
Âm - 23/2
Tân Mùi
15
Âm - 24/2
Nhâm Thân
16
Âm - 25/2
Quý Dậu
17
Âm - 26/2
Giáp Tuất
18
Âm - 27/2
Ất Hợi
19
Âm - 28/2
Bính Tý
20
Âm - 29/2
Đinh Sửu
21
Âm - 30/2
Mậu Dần
22
Âm - 1/2
Kỷ Mão
23
Âm - 2/2
Canh Thìn
24
Âm - 3/2
Tân Tỵ
25
Âm - 4/2
Nhâm Ngọ
26
Âm - 5/2
Quý Mùi
27
Âm - 6/2
Giáp Thân
28
Âm - 7/2
Ất Dậu
29
Âm - 8/2
Bính Tuất
30
Âm - 9/2
Đinh Hợi
31
Âm - 10/2
Mậu Tý
 

 
 

 
Ghi chú: Ký hiệu màu đỏ là NGÀY TỐT

LỊCH ÂM THÁNG 4 NĂM 2023

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy Chủ Nhật
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
1
Âm - 11/2
Kỷ Sửu
2
Âm - 12/2
Canh Dần
3
Âm - 13/2
Tân Mão
4
Âm - 14/2
Nhâm Thìn
5
Âm - 15/2
Quý Tỵ
6
Âm - 16/2
Giáp Ngọ
7
Âm - 17/2
Ất Mùi
8
Âm - 18/2
Bính Thân
9
Âm - 19/2
Đinh Dậu
10
Âm - 20/2
Mậu Tuất
11
Âm - 21/2
Kỷ Hợi
12
Âm - 22/2
Canh Tý
13
Âm - 23/2
Tân Sửu
14
Âm - 24/2
Nhâm Dần
15
Âm - 25/2
Quý Mão
16
Âm - 26/2
Giáp Thìn
17
Âm - 27/2
Ất Tỵ
18
Âm - 28/2
Bính Ngọ
19
Âm - 29/2
Đinh Mùi
20
Âm - 1/3
Mậu Thân
21
Âm - 2/3
Kỷ Dậu
22
Âm - 3/3
Canh Tuất
23
Âm - 4/3
Tân Hợi
24
Âm - 5/3
Nhâm Tý
25
Âm - 6/3
Quý Sửu
26
Âm - 7/3
Giáp Dần
27
Âm - 8/3
Ất Mão
28
Âm - 9/3
Bính Thìn
29
Âm - 10/3
Đinh Tỵ
30
Âm - 11/3
Mậu Ngọ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Ghi chú: Ký hiệu màu đỏ là NGÀY TỐT

LỊCH ÂM THÁNG 5 NĂM 2023

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy Chủ Nhật
1
Âm - 12/3
Kỷ Mùi
2
Âm - 13/3
Canh Thân
3
Âm - 14/3
Tân Dậu
4
Âm - 15/3
Nhâm Tuất
5
Âm - 16/3
Quý Hợi
6
Âm - 17/3
Giáp Tý
7
Âm - 18/3
Ất Sửu
8
Âm - 19/3
Bính Dần
9
Âm - 20/3
Đinh Mão
10
Âm - 21/3
Mậu Thìn
11
Âm - 22/3
Kỷ Tỵ
12
Âm - 23/3
Canh Ngọ
13
Âm - 24/3
Tân Mùi
14
Âm - 25/3
Nhâm Thân
15
Âm - 26/3
Quý Dậu
16
Âm - 27/3
Giáp Tuất
17
Âm - 28/3
Ất Hợi
18
Âm - 29/3
Bính Tý
19
Âm - 1/4
Đinh Sửu
20
Âm - 2/4
Mậu Dần
21
Âm - 3/4
Kỷ Mão
22
Âm - 4/4
Canh Thìn
23
Âm - 5/4
Tân Tỵ
24
Âm - 6/4
Nhâm Ngọ
25
Âm - 7/4
Quý Mùi
26
Âm - 8/4
Giáp Thân
27
Âm - 9/4
Ất Dậu
28
Âm - 10/4
Bính Tuất
29
Âm - 11/4
Đinh Hợi
30
Âm - 12/4
Mậu Tý
31
Âm - 13/4
Kỷ Sửu
 

 
 

 
 

 
 

 
Ghi chú: Ký hiệu màu đỏ là NGÀY TỐT

LỊCH ÂM THÁNG 6 NĂM 2023

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy Chủ Nhật
 

 
 

 
 

 
1
Âm - 14/4
Canh Dần
2
Âm - 15/4
Tân Mão
3
Âm - 16/4
Nhâm Thìn
4
Âm - 17/4
Quý Tỵ
5
Âm - 18/4
Giáp Ngọ
6
Âm - 19/4
Ất Mùi
7
Âm - 20/4
Bính Thân
8
Âm - 21/4
Đinh Dậu
9
Âm - 22/4
Mậu Tuất
10
Âm - 23/4
Kỷ Hợi
11
Âm - 24/4
Canh Tý
12
Âm - 25/4
Tân Sửu
13
Âm - 26/4
Nhâm Dần
14
Âm - 27/4
Quý Mão
15
Âm - 28/4
Giáp Thìn
16
Âm - 29/4
Ất Tỵ
17
Âm - 30/4
Bính Ngọ
18
Âm - 1/5
Đinh Mùi
19
Âm - 2/5
Mậu Thân
20
Âm - 3/5
Kỷ Dậu
21
Âm - 4/5
Canh Tuất
22
Âm - 5/5
Tân Hợi
23
Âm - 6/5
Nhâm Tý
24
Âm - 7/5
Quý Sửu
25
Âm - 8/5
Giáp Dần
26
Âm - 9/5
Ất Mão
27
Âm - 10/5
Bính Thìn
28
Âm - 11/5
Đinh Tỵ
29
Âm - 12/5
Mậu Ngọ
30
Âm - 13/5
Kỷ Mùi
 

 
 

 
Ghi chú: Ký hiệu màu đỏ là NGÀY TỐT

LỊCH ÂM THÁNG 7 NĂM 2023

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy Chủ Nhật
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
1
Âm - 14/5
Canh Thân
2
Âm - 15/5
Tân Dậu
3
Âm - 16/5
Nhâm Tuất
4
Âm - 17/5
Quý Hợi
5
Âm - 18/5
Giáp Tý
6
Âm - 19/5
Ất Sửu
7
Âm - 20/5
Bính Dần
8
Âm - 21/5
Đinh Mão
9
Âm - 22/5
Mậu Thìn
10
Âm - 23/5
Kỷ Tỵ
11
Âm - 24/5
Canh Ngọ
12
Âm - 25/5
Tân Mùi
13
Âm - 26/5
Nhâm Thân
14
Âm - 27/5
Quý Dậu
15
Âm - 28/5
Giáp Tuất
16
Âm - 29/5
Ất Hợi
17
Âm - 30/5
Bính Tý
18
Âm - 1/6
Đinh Sửu
19
Âm - 2/6
Mậu Dần
20
Âm - 3/6
Kỷ Mão
21
Âm - 4/6
Canh Thìn
22
Âm - 5/6
Tân Tỵ
23
Âm - 6/6
Nhâm Ngọ
24
Âm - 7/6
Quý Mùi
25
Âm - 8/6
Giáp Thân
26
Âm - 9/6
Ất Dậu
27
Âm - 10/6
Bính Tuất
28
Âm - 11/6
Đinh Hợi
29
Âm - 12/6
Mậu Tý
30
Âm - 13/6
Kỷ Sửu
31
Âm - 14/6
Canh Dần
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Ghi chú: Ký hiệu màu đỏ là NGÀY TỐT

LỊCH ÂM THÁNG 8 NĂM 2023

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy Chủ Nhật
 

 
1
Âm - 15/6
Tân Mão
2
Âm - 16/6
Nhâm Thìn
3
Âm - 17/6
Quý Tỵ
4
Âm - 18/6
Giáp Ngọ
5
Âm - 19/6
Ất Mùi
6
Âm - 20/6
Bính Thân
7
Âm - 21/6
Đinh Dậu
8
Âm - 22/6
Mậu Tuất
9
Âm - 23/6
Kỷ Hợi
10
Âm - 24/6
Canh Tý
11
Âm - 25/6
Tân Sửu
12
Âm - 26/6
Nhâm Dần
13
Âm - 27/6
Quý Mão
14
Âm - 28/6
Giáp Thìn
15
Âm - 29/6
Ất Tỵ
16
Âm - 1/7
Bính Ngọ
17
Âm - 2/7
Đinh Mùi
18
Âm - 3/7
Mậu Thân
19
Âm - 4/7
Kỷ Dậu
20
Âm - 5/7
Canh Tuất
21
Âm - 6/7
Tân Hợi
22
Âm - 7/7
Nhâm Tý
23
Âm - 8/7
Quý Sửu
24
Âm - 9/7
Giáp Dần
25
Âm - 10/7
Ất Mão
26
Âm - 11/7
Bính Thìn
27
Âm - 12/7
Đinh Tỵ
28
Âm - 13/7
Mậu Ngọ
29
Âm - 14/7
Kỷ Mùi
30
Âm - 15/7
Canh Thân
31
Âm - 16/7
Tân Dậu
 

 
 

 
 

 
Ghi chú: Ký hiệu màu đỏ là NGÀY TỐT

LỊCH ÂM THÁNG 9 NĂM 2023

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy Chủ Nhật
 

 
 

 
 

 
 

 
1
Âm - 17/7
Nhâm Tuất
2
Âm - 18/7
Quý Hợi
3
Âm - 19/7
Giáp Tý
4
Âm - 20/7
Ất Sửu
5
Âm - 21/7
Bính Dần
6
Âm - 22/7
Đinh Mão
7
Âm - 23/7
Mậu Thìn
8
Âm - 24/7
Kỷ Tỵ
9
Âm - 25/7
Canh Ngọ
10
Âm - 26/7
Tân Mùi
11
Âm - 27/7
Nhâm Thân
12
Âm - 28/7
Quý Dậu
13
Âm - 29/7
Giáp Tuất
14
Âm - 30/7
Ất Hợi
15
Âm - 1/8
Bính Tý
16
Âm - 2/8
Đinh Sửu
17
Âm - 3/8
Mậu Dần
18
Âm - 4/8
Kỷ Mão
19
Âm - 5/8
Canh Thìn
20
Âm - 6/8
Tân Tỵ
21
Âm - 7/8
Nhâm Ngọ
22
Âm - 8/8
Quý Mùi
23
Âm - 9/8
Giáp Thân
24
Âm - 10/8
Ất Dậu
25
Âm - 11/8
Bính Tuất
26
Âm - 12/8
Đinh Hợi
27
Âm - 13/8
Mậu Tý
28
Âm - 14/8
Kỷ Sửu
29
Âm - 15/8
Canh Dần
30
Âm - 16/8
Tân Mão
 

 
Ghi chú: Ký hiệu màu đỏ là NGÀY TỐT

LỊCH ÂM THÁNG 10 NĂM 2023

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy Chủ Nhật
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
1
Âm - 17/8
Nhâm Thìn
2
Âm - 18/8
Quý Tỵ
3
Âm - 19/8
Giáp Ngọ
4
Âm - 20/8
Ất Mùi
5
Âm - 21/8
Bính Thân
6
Âm - 22/8
Đinh Dậu
7
Âm - 23/8
Mậu Tuất
8
Âm - 24/8
Kỷ Hợi
9
Âm - 25/8
Canh Tý
10
Âm - 26/8
Tân Sửu
11
Âm - 27/8
Nhâm Dần
12
Âm - 28/8
Quý Mão
13
Âm - 29/8
Giáp Thìn
14
Âm - 30/8
Ất Tỵ
15
Âm - 1/9
Bính Ngọ
16
Âm - 2/9
Đinh Mùi
17
Âm - 3/9
Mậu Thân
18
Âm - 4/9
Kỷ Dậu
19
Âm - 5/9
Canh Tuất
20
Âm - 6/9
Tân Hợi
21
Âm - 7/9
Nhâm Tý
22
Âm - 8/9
Quý Sửu
23
Âm - 9/9
Giáp Dần
24
Âm - 10/9
Ất Mão
25
Âm - 11/9
Bính Thìn
26
Âm - 12/9
Đinh Tỵ
27
Âm - 13/9
Mậu Ngọ
28
Âm - 14/9
Kỷ Mùi
29
Âm - 15/9
Canh Thân
30
Âm - 16/9
Tân Dậu
31
Âm - 17/9
Nhâm Tuất
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Ghi chú: Ký hiệu màu đỏ là NGÀY TỐT

LỊCH ÂM THÁNG 11 NĂM 2023

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy Chủ Nhật
 

 
 

 
1
Âm - 18/9
Quý Hợi
2
Âm - 19/9
Giáp Tý
3
Âm - 20/9
Ất Sửu
4
Âm - 21/9
Bính Dần
5
Âm - 22/9
Đinh Mão
6
Âm - 23/9
Mậu Thìn
7
Âm - 24/9
Kỷ Tỵ
8
Âm - 25/9
Canh Ngọ
9
Âm - 26/9
Tân Mùi
10
Âm - 27/9
Nhâm Thân
11
Âm - 28/9
Quý Dậu
12
Âm - 29/9
Giáp Tuất
13
Âm - 1/10
Ất Hợi
14
Âm - 2/10
Bính Tý
15
Âm - 3/10
Đinh Sửu
16
Âm - 4/10
Mậu Dần
17
Âm - 5/10
Kỷ Mão
18
Âm - 6/10
Canh Thìn
19
Âm - 7/10
Tân Tỵ
20
Âm - 8/10
Nhâm Ngọ
21
Âm - 9/10
Quý Mùi
22
Âm - 10/10
Giáp Thân
23
Âm - 11/10
Ất Dậu
24
Âm - 12/10
Bính Tuất
25
Âm - 13/10
Đinh Hợi
26
Âm - 14/10
Mậu Tý
27
Âm - 15/10
Kỷ Sửu
28
Âm - 16/10
Canh Dần
29
Âm - 17/10
Tân Mão
30
Âm - 18/10
Nhâm Thìn
 

 
 

 
 

 
Ghi chú: Ký hiệu màu đỏ là NGÀY TỐT

LỊCH ÂM THÁNG 12 NĂM 2023

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy Chủ Nhật
 

 
 

 
 

 
 

 
1
Âm - 19/10
Quý Tỵ
2
Âm - 20/10
Giáp Ngọ
3
Âm - 21/10
Ất Mùi
4
Âm - 22/10
Bính Thân
5
Âm - 23/10
Đinh Dậu
6
Âm - 24/10
Mậu Tuất
7
Âm - 25/10
Kỷ Hợi
8
Âm - 26/10
Canh Tý
9
Âm - 27/10
Tân Sửu
10
Âm - 28/10
Nhâm Dần
11
Âm - 29/10
Quý Mão
12
Âm - 30/10
Giáp Thìn
13
Âm - 1/11
Ất Tỵ
14
Âm - 2/11
Bính Ngọ
15
Âm - 3/11
Đinh Mùi
16
Âm - 4/11
Mậu Thân
17
Âm - 5/11
Kỷ Dậu
18
Âm - 6/11
Canh Tuất
19
Âm - 7/11
Tân Hợi
20
Âm - 8/11
Nhâm Tý
21
Âm - 9/11
Quý Sửu
22
Âm - 10/11
Giáp Dần
23
Âm - 11/11
Ất Mão
24
Âm - 12/11
Bính Thìn
25
Âm - 13/11
Đinh Tỵ
26
Âm - 14/11
Mậu Ngọ
27
Âm - 15/11
Kỷ Mùi
28
Âm - 16/11
Canh Thân
29
Âm - 17/11
Tân Dậu
30
Âm - 18/11
Nhâm Tuất
31
Âm - 19/11
Quý Hợi


Ngày lễ âm lịch

Sự kiện chính trong nước

Sự kiện chính nước ngoài